Cijene

Cijene

Cijene jednodnevnih ulaznica izražene su u kunama.

Cijene su različite za pred&podsezonu i sezonu.

Nije moguće plaćati u Eurima. Bankomat se nalazi odmah na ulazu u sami Aquapark.

Mjenjačnjica za mijenjanje stranih valuta nalazi se na hotelskoj recepciji.

Cijene jednodnevnih ulaznica:

Ormarići:
Korištenje ormarića naplaćuje se 25,00 kn + dodatnih 25,00 kn kaucija koju dobijete natrag prilikom odlaska iz Dalmatia Aquaparka.