Cijene

Cijene

Cijene jednodnevnih ulaznica izražene su u kunama.
Cijene su različite za pred/podsezonu i sezonu.
Teren za odbojku je uključen u cijenu karte ( dodatno se plaća samo najam lopte)

Nije moguće plaćati u Eurima. Bankomat se nalazi odmah na ulazu u sami Aquapark.
Mjenjačnica za mijenjanje stranih valuta nalazi se na hotelskoj recepciji.

Cijene jednodnevnih ulaznica: